Board Members


Dr. Roshan Pokhrel

Dr. Roshan Pokhrel

Chairman
Dr. Pukar Chandra Shrestha

Dr. Pukar Chandra Shrestha

Executive Director
Dr. Pawan Raj Chalise

Dr. Pawan Raj Chalise

Member
Prof. Dr. Rakesh Verma

Prof. Dr. Rakesh Verma

Senior Consultant Urologist, Member
Dr. Guna Raj Lohani

Dr. Guna Raj Lohani

Member
Dr. Birendra Yadav

Dr. Birendra Yadav

Member
Mr. Prem Prakash Upreti

Mr. Prem Prakash Upreti

Member
Dr. Krishna Budhathoki

Dr. Krishna Budhathoki

Sr. Registrar Radiologist, HOD-Member